Ambulancia klinickej psychológie

V súčasnosti kvôli vysokej vyťaženosti nie je vždy v našich možnostiach odpovedať na Váš telefonát alebo odpovedať obratom na Váš e-mail či požiadavku zadanú cez túto web stránku. Môže to trvať dlhšie.

Ďakujeme za Vaše porozumenie. 

 

 

Ordinujeme na základe objednaného termínu osobne alebo online formou dohodnutou s pacientom/klientom.

Na objednávanie uprednostňujeme telefonický alebo elektronický kontakt.

Vzhľadom na ochranu zdravia pacientov a personálu pri aktuálnej epidemickej situácii je potrebné

pri osobnej návšteve ambulancie osoby od 6 rokov 

prekrytie horných dýchacích ciest – ústa aj nos – respirátorom.

V ambulanciách je režim OTP, teda je potrebné mať potvrdenie o očkovaní, alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu nie staršie ako 72 hodín, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní. Špecifické prípady je potrebné konzultovať priamo s ošetrujúcim psychológom.

 

 

Prevádzkovateľ: KLIP s.r.o.
Odborný zástupca: Mgr. František Nociar

Naša ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia od roku 2009.
Ambulancia sa nachádza na 3.poschodí v Obchodnom dome Wittmann, Divadelná ulica č.4 vo Zvolene.

V ambulancii poskytujeme služby a výkony v oblasti klinickej psychológie, psychoterapie, dopravnej psychológie, ale aj psychologického poradenstva a v psychologických posudkových činnostiach.

U nás pacienti / klienti dostanú kvalifikovanú odbornú starostlivosť psychológa či psychologičky v príjemných priestoroch moderne zariadenej ambulancie, dostanú primerane rýchle termíny, vieme sa flexibilne prispôsobiť potrebám a času pacienta / klienta.
U nás sa nečaká v čakárni, každý má rezervovaný termín a čas. Psychologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom a klientom päť dní v týždni, pondelok až piatok, pacienti / klienti si môžu zvoliť, či chcú svoje problémy konzultovať s psychológom alebo psychologičkou.
Venujeme sa dospelým aj deťom.

Sme zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa.

Naše ďalšie ambulancie sú aj v Detve na Záhradnej ulici č.5 a v Brezne na Nálepkovej ulici č.7.

 

Psychologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť a psychologické služby deťom aj dospelým v nasledovných oblastiach:

 • PSYCHODIAGNOSTIKA
  • psychické poruchy, poruchy pri poškodeniach mozgu
  • psychosomatické poruchy
  • psychické poruchy pri telesných ochoreniach a pod.
    
 • PSYCHOTERAPIA
  • psychické poruchy (depresia, úzkosť, fóbie, obsedantno kompulzívne poruchy, zajakavosť, závislosti a iné)
  • kognitívne poruchy (napr. pamäť, pozornosť)
  • pomoc v krízových situáciách
  • posttraumatické poruchy
  • poruchy správania a emócií, poruchy osobnosti
  • psychoedukácia
  • nácvik relaxačných techník a relaxácia
  • rodinná a párová terapia, skupinová psychoterapia
    
 • PSYCHOLOGICKÁ POSUDKOVÁ ČINNOSŤ
  • vyšetrenia pracovníkov SBS
  • vyšetrenia pre zbrojné preukazy
  • vyšetrenia pre účely Sociálnej poisťovne – invalidné dôchodky a ďalšie
    
 • PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
  • zvládanie stresu, prepracovanosť, psychohygiena
  • životné krízy
  • vzťahové problémy (partnerské, rodinné a pod.)
  • výchovné poradenstvo a ďalšie
    
 • DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
  • o vyšetrenia vodičov, žiadateľov o vodičské oprávnenie (sk.C,D,E), vodičov, ktorým bol odobratý VP, inštruktorov autoškôl
  • odborné poradenstvo pre vodičov po zadržaní vodičského preukazu za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo psychotropnej látky
  • rehabilitačný program pre vodičov po priestupkoch v skúšobnej dobe

 

Náš tím

Psychologickú starostlivosť a služby poskytujú psychológovia s potrebnou kvalifikáciou a dostatočnými skúsenosťami, so špecializáciou v klinickej psychológii, psychoterapii a dopravnej psychológii.

Cenník

Cenník je platný od 1.9.2020. V cenníku sú uvádzané minimálne ceny za výkon. Ceny sú stanovené dohodou.
Ceny nepodliehajúce oslobodeniu od DPH sú uvedené s DPH.Výkony zo zdravotnej indikácie hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa. Výkony mimo zdravotnej indikácie, alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené

Klinická psychológia, psychoterapia

Psychodiagnostické vyšetrenie * cca 2 hod 40 €/hod
Individuálna psychoterapia * 50 min 35 €
Párová psychoterapia * 90 min 50 €
Rodinná psychoterapia * 90 min 60 €
Nácvik relaxácia, reláxácia individuálna * 30 min 10 €
Nácvik relaxácia, reláxácia skupinová * 30 min 8 €/os.
Psychologické poradenstvo individuálne 60 min 35 €
Psychologické poradenstvo párové 60 min 45 €
Psychologické vyšetrenie pre Sociálnu poisťovňu osoba   60 €
Psychologické vyšetrenie pre prácu v SBS osoba   65 €
Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz osoba 85 €
Vyšetrenie pracovnej spôsobilosti osoba 35 €/hod
Poskytnutie služieb mimo ordinačných hodín v pracovné dni osoba Príplatok 50% ceny výkonu
Vypracovanie písomnej správy na žiadosť pacienta/inštitúcie správa   15 €
Profesionálny manažment pacienta sedenie
(objednávanie, organizačné telefonické/elektronické konzultácie,
administratíva nad rámec zdr.starostlivosti, poskytovanie odborných písomných materiálov a pod.)
  7 €
Výber psychológa pacientom sedenie
* Výkony pacientom zmluvných zdravotných poisťovní hradí zdravotná poisťovňa.
  5 €

Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenia vodičov , žiadateľov o vodičské oprávnenie, inštruktorov autoškoly, preskúmanie psychickej spôsobilosti po odobratí vodičského preukazu alebo po priestupkoch:

Individuálne vyšetrenie vodiča (vodiči, žiadatelia o vodičské oprávnenie
Pri vyšetrení viac ako 4 osôb z jednej organizácie možná zľava dohodou
65 €
Vyšetrenie vodiča po zadržaní/odobratí vodičského preukazu, preskúmanie psychickej spôsobilosti na žiadosť polície alebo lekára 85 €
Doplnkové vyšetrenie k vyšetreniu vodiča, retest 30 €
Vyšetrenie inštruktora autoškoly 75 €
Odborné poradenstvo pre vodičov v súvislosti s alkoholom/psychotropnými látkami 250 €/kurz
Rehabilitačný program pre vodičov po priestupkoch v skúšobnej dobe 200 €/kurz

Ambulancia Zvolen

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30

Mgr.František Nociar, Mgr.Anna Chovanová, Mgr.Anna Paulovičová, Mgr.Michaela Nikšičová

Klientom / pacientom sa venujeme v objednaných termínoch, objednávame na konkrétny dátum a čas. Pacientom vychádzame v ústrety z hľadiska času, dostupnosť termínov sa môže meniť, snažíme sa poskytnúť primerane dostupné termíny.

verify

* Tento údaj je povinný

Ambulancia klinickej psychológie Detva

verify

* Tento údaj je povinný

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
V ostatné dni podľa objednania.

Mgr.Anna Chovanová   0915 945 661 od 7:30 do 15:30 Mgr. Anna Chovanová  0917 573 513 od 7:30 do 15:30 ambulancia  psychologdt@gmail.com

Klientom / pacientom sa venujeme v objednaných termínoch, objednávame na konkrétny dátum a čas. Pacientom vychádzame v ústrety z hľadiska času, dostupnosť termínov sa môže meniť, snažíme sa poskytnúť primerane dostupné termíny.

Ambulancia klinickej psychológie Brezno

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
V súčasnosti v našej ambulancii v Brezne vykonávame len vyšetrenia vodičov, na zbrojné preukazy, odborné poradenstvo pre vodičov a rehabilitačný program pre vodičov.Pre podrobnosti nás môžte kontaktovať.

 0907 852 507 Mgr. František Nociar, v pracovné dni od 7:30 do 15:30  psychologbr@gmail.com

Klientom / pacientom sa venujeme v objednaných termínoch, objednávame na konkrétny dátum a čas. Pacientom vychádzame v ústrety z hľadiska času, dostupnosť termínov sa môže meniť, snažíme sa poskytnúť primerane dostupné termíny.

verify

* Tento údaj je povinný

 

Ordinujeme na základe objednaného termínu osobne alebo online formou dohodnutou s pacientom/klientom.

Na objednávanie uprednostňujeme telefonický alebo elektronický kontakt.

Vzhľadom na ochranu zdravia pacientov a personálu pri aktuálnej epidemickej situácii je potrebné

pri osobnej návšteve ambulancie osoby od 6 rokov 

prekrytie horných dýchacích ciest – ústa aj nos – rúškom, respirátorom, šatkou.